Nova usluga najvećeg poštanskog operatera u Bosni i Hercegovini

Pravna lica će kvalificirane elektronske potvrde moći uskoro preuzeti u BH Pošti. „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo je izgradila infrastrukturu javnih kriptografskih ključeva – Public Key Infrastructure – PKI i u smislu Zakona o elektronskom…