EU uvodi jedinstveni punjač za elektroničke uređaje

Nakon objave odluke u Službenom listu EU-a, odluka stupa na snagu poslije 20 dana, a nova pravila počet će se primjenjivati za 24 mjeseca. Vijeće Europske unije dalo je u ponedjeljak konačno odobrenje za obavezno…