Jakup Krasniqi pred sudom: Nisam kriv ni za šta

Jakup Krasniqi pojavio se u ponedjeljak prvi put pred sudijom za prethodni postupak Specijaliziranih vijeća Kosova u Haagu, zbog upoznavanja s optužnicom, i izjasnio sr kako nije kriv. Krasniqi je izjavio kako se osjeća krivim…