Izvoz mesa u Tursku pustoši farme u BiH

Bescarinski izvoz goveđeg mesa iz BiH u Tursku donio je brojne pozitivne efekte po domaću poljoprivredu, ali i donosi realnu opasnost od pustošenja bh. farmi, ukoliko se ne bude planski radilo na zanavljanju stočnog fonda,…