Politika otjerala investicije iz BiH

Bosna i Hercegovina zaostaje zbog političke nestabilnosti, slabe vladavine prava, kompleksne i fragmentirane regulative, prenaduvanog i neefikasnog javnog sektora, raširene korupcije i neformalnog vođenja politike, kao i velikog poreskog opterećenja na rad. Ovo je upozorenje…

Hahn predstavio izvještaj, BiH dobila pozitivno mišljenje

Mišljenje koje će Evropska komisija dostaviti Evropskom parlamentu i Vijeću Evropske unije pokazuje značajnu prekretnicu u odnosima između Bosne i Hercegovine i EU koja ostaje opredijeljena da pruža podršku BiH na putu ka EU, kazao…