HRW: ‘Neviđene reakcije’ na Istanbulsku konvenciju

Human Rights Watch (HRW) smatra da bi države članice Vijeća Evrope trebale da ojačaju svoje napore u borbi protiv nasilja nad ženama brzom ratifikacijom i provođenjem regionalnog sporazuma o ženskim pravima. HRW kaže da je…