Švicarska najinovativnija država svijeta

Prema globalnom indeksu inovacija, od zemalja iz regije, najbolje je plasirana Hrvatska (44. mjesto), a slijede Crna Gora (45), Srbija (55), Sjeverna Makedonija (59) i BiH (76). Najinovativnija država na svetu je, prema Globalnom indeksu…

BiH po inovativnosti bolja samo od Albanije

Bosna i Hercegovina među najinovativnijim zemljama zauzima 86. mjesto u svijetu, i od zemalja regiona jedno je bolje rangirana od Albanije, pokazuje Global Innovation Index (GII), izvještaj UN-ove organizacije za intelektualno vlasništvo za 2017. godinu.…

BiH na 87. mjestu najinovativnijih privreda svijeta

BiH se, prema Globalnom indeksu inovativnosti, nalazi na 87. mjestu najinovantinijih privreda svijeta. Sa prostora bivše Jugoslavije najbolje je rangirana Slovenija koja je na 32. poziciji, Hrvatska na 47, Crna Gora na 51, a Mekedonija…