Usvojena inicijativa o ukidanju PDV-a na hranu za bebe

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je inicijativu kojom se od Savjeta ministara traži da u roku od 60 dana pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PDV-u radi povrata PDV-a za kupovinu hrane i…

Inicijativa za smanjenje zagađenja zraka u TK

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, prihvatilo je Inicijativu i odredilo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Energetska učinkovitost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu) između Bosne i…

Tuzla: Obrti i srodne djelatnosti uskoro u nadležnosti gradske inspekcije?

Inicijativa za izmjenu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima radi usklađivanja nadležnosti inspekcijskog nadzora. Na održanoj 17. sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle razmatrana je inicijativa za donošenje izmjena Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima. Ovaj zakon,…