Kako su izgledale reklame u bivšoj Jugoslaviji

Moć reklame je uvijek bila bitna. Razne firme se trude da na što primamljiviji način prikažu svoje proizvode. Ono što stare reklame čini drugačijim u odnosu na novo doba je jednostavnost, okrenutost tradiciji i tehnika…