Helikopteri OS BiH spremni za pomoć u gašenju požara u Neumu

Predsjedništvo BiH dalo je suglasnost za angažman Oružanih snaga (OS BiH) na gašenju požara u Neumu. Na zahtjev lokalnih vlasti općine Neum, koje su zatražile pomoć u gašenju požara na njezinim ugroženim dijelovima, Predsjedništvo BiH…