Nakon 20 godina ponovno se okuplja ekipa filma Harry Potter

Nakon 20 godina ekipa iz filma Harry Potter and the Philosopher’s Stone ponovno se okuplja, najavila je kompanija Warner Bros., a već je objavljen i teaser. Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts predstavit će…

Poznati glumac slavu stekao jako mlad, zbog čega danas osjeća krivicu

Daniel Radcliffe je zvijezda od svoje 12. godine zahvaljujući filmovima snimljenim na temelju knjiga slavne J.K. Rowling. Glumac koji je utjelovio Harryja Pottera zaradio je 110 miliona dolara zahvaljujući globalnom uspjehu filmova o slavnom čarobnjaku,…

Ro­bin Williams je bio odbijen za ulogu u Ha­rryju Po­tte­ru

Ro­bin Williams, ko­ji je va­žio za je­dnog od naj­vo­lje­ni­jih glu­ma­ca svog vre­me­na, ipak je bio odbi­jen za ulo­gu u fil­mu “Ha­rry Po­tter”. Je­di­no “bri­tan­sko pra­vo”, ko­je je bi­lo to­li­ko va­žno za ovu fran­ši­zu, odno­sno da…