Najveće greške koje muškarci i žene rade u prvom mjesecu veze

Nikada ne planirajte spoj koji je u dalekoj budućnosti. Čuvajte vlastito srce, tako što ćete stvari raditi polako. Nemojte zajedno kupovati psa, a ni srećku… Pažljivo povucite granice u početku… Prvih nekoliko mjeseci nove veze…

Djeca koja prave ove greške postaju odgovorne i sretne odrasle osobe

Događa se da nekako smetnemo s uma da je ljudski griješiti. U našoj dobronamjernoj težnji da odgojimo uspješnu i sretnu djecu, često izjednačavamo njihove greške sa neuspjehom. Međutim, istraživanja nam pokazuju da je pravljenje grešaka…