Utvrđen Budžet Grada Tuzla za 2017. godinu

U prostorijama Gradske uprave Tuzla, danas je održana 6. sjednica Kolegija gradonačelnika, na kojoj je razmatran prijedlog Budžeta Grada Tuzla za period od 01.01.-31.12.2017. godine. Prema prijedlogu, koji je upućen Gradskom vijeću na razmatranje i…