Milioni zaposlenih Evropljana ne mogu ni sedam dana na odmor

Više od 38 miliona zaposlenih građana Evrope ne može sebi priuštiti ni sedam dana odmora, pokazalo je istraživanje Evropske konfederacije sindikata. Više od 38 miliona zaposlenih građana Evrope ne može sebi priuštiti ni sedam dana…