Zaključci u vezi sa arbitražnim postupkom u predmetu “GIKIL” Lukavac

Savjet ministara razmotrio je danas informaciju Pravobranilaštva BiH u vezi sa pokrenutim arbitražnim postupkom tužioca “Pramod Mital” i drugih protiv BiH, nakon što su vlade Federacije BiH i Tuzlanskog kantona odbile zaključiti odgovarajući prijedlog sporazuma…

Najveća poslijeratna investicija: U GIKIL stigao novi reaktor

U fabrici anhidrida maleinske kiseline (AMK) u GIKIL-u u toku je realizacija projekta povećanja proizvodnog kapaciteta fabrike. Uz nabavku reaktora, riječ je o najvećoj poslijeratnoj investiciji čiji su radovi započeti 2021., a potpun prelazak na…

GIKIL: Na snazi novi pojedinačni kolektivni ugovor

Uprava i Sindikalna organizacija kompanije Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac su potpisali novi pojedinačni kolektivni ugovor. Nakon uspješnih pregovora, te nakon što su obezbijeđeni potrebni uslovi, dokument je i zvanično potpisan. Pored povećanja plata,…

GIKIL počeo realizaciju projekta sanacije onečišćenog zemljišta

Kompanija Global ispat koksna industrija (GIKIL) u Lukavcu provodi pilot projekt “Remedijacije industrijske zone fabrike koksa-pogon Fenola Lukavac“, a radi se o prvom projektu u Bosni i Hercegovini kojim se nastoji sanirati onečišćeno zemljište na…

Begić: Upućena inicijativa za nastavak rada GIKIL-a

Kompanija GIKIL d.o.o Lukavac se obratila Vladi Federacije BiH, odnosno Federalnom ministarstvu okoliša i turizma sa inicijativom za omogućavanje rada i poslovanja sa molbom za uvoz potrebnih sirovina. Vlada Federacije BiH je informaciju razmatrala na…