Dijetalna gazirana pića opasna su za žene starije od 50 godina

U slučaju ‘sugar free’ napitaka, riječ je o čistoj hemiji i molekulama koje naš organizam ne prepoznaje. Već se dugo govori i o kancerogenosti tih umjetnih dijetalnih napitaka punih hemije, kaže dr. Vujanić. Svakodnevno u…