Test: Provjerite svoje fotografsko pamćenje

Ako ste se nekad pitali imate li fotografsko pamćenje, sad je šansa da to i provjerite uz pomoć testa. Fotografska memorija ili pamćenje – poznato i kao eidetička memorija – pojam je koji se koristi…