U flaširanoj vodi više mikroplastike nego u ribi

Kada je zagađenje plastikom u pitanju, najviše se polemisalo o ishrani izvorima iz mora i okeana, ali sada je dokazano da plastika zagađuje cijelo naše okruženje i nalazi se u svemu oko nas. Količina otpadaka…