FMRPO: Objavljena preliminarna lista korisnika finansijske pomoći

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u skladu sa Uredbom o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19, objavilo preliminarnu listu korisnika finansijske…

Vlada TK: Finansijska pomoć u kriznoj situaciji

Imajući u vidu nepredvidivost trenutne situacije u vezi sa korona virusom (COVID-19) i poteškoće koje ona prouzrokuje, posebno u realnom sektoru, Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo finansija ulažu posebne nepore kako bi pronašli načine i…