U BiH se godišnje rađalo čak 110.000 djece, a sada 20.000

Podaci vitalne statistike, zaključno sa septembrom 2020. godine, koje objavljuje Agencija za statistiku BiH, pokazaju da je broj živorođenih u BiH iznosio 19.378, a broj umrlih osoba, očekivano, veći je od broja živorođenih i dosegnuo…