U 2021. zbog nepoštivanja epidemioloških mjera u FBiH 2.200.000 KM kazni

Inspekcijski organi su tokom 2021. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine izvršili 29.664 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera. U slučajevima grubog kršenja obavezujućih mjera predviđeno je izdavanje 1.447 prekršajnih naloga u iznosu od…

Akcija poreznih inspektora u Sarajevu: Naplatili 46 hiljada maraka kazni

Porezna uprava Federacije BiH je 28. jula 2021. godine izvršila 40 inspekcijskih kontrola tzv. akcija na području Kantona Sarajevo kojim su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost građevinarstva, trgovine, proizvodnje i prodaje hljeba i peciva,…

Ajdinović: Federalni sanitarni inspektori izdali 384 rješenja

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH. U saopćenju za…

Ajdinović: Istrajat ćemo u borbi protiv sive ekonomije

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, Anis Ajdinović, izjavio je da su sveukupne inspekcijske aktivnosti Uprave u najvećoj mjeri usmjerene na najprepoznatljivije oblike sive ekonomije – rad ‘na crno’, neizdavanje fiskalnih računa i rad bez…

Inspekcija: Nije bilo ekološke katastrofe na Jablaničkom jezeru

Federalna inspekcija ustanovila je da su radnje koje je preduzimala Elektroprivreda BiH na ispuštanju vodene akumulacije iz Jablaničkog jezera u granicama dozvoljenih. Tvrde da su nedostatak padavina i povećana potrošnja električne energije doveli do pražnjenja…