Za februarski dječiji dodatak nešto više od 9,6 miliona KM

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo je naloge za isplate februarskog dječijeg dodatka za 57.063 korisnika sa pravosnažnim rješenjima u ukupnom iznosu od 9,672,430.70 KM, saopćilo je navedeno ministarstvo. Od 57.063 pravosnažnih rješenja, 8.268…

Na proljeće kreće izgradnja još jedne dionice autoputa u FBiH

U sklopu ubrzanog investicijskog zamaha na izgradnji dionica autoceste na koridoru 5C ove godine svjedočit ćemo nizu procesa koji će u fokusu imati dio koridora južno od Mostara, a strateški cilj JP Autoceste Federacije BiH…