Jahić: BiH kako je sada koncipirana je antievropska i anticivilizacijska

U Tuzlanskom kantonu nedavno je uspostavljen regionalni odbor Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca koji trenutno broji dvadesetak članova, a čiji je predsjednik prof.dr. Elmir Jahić. – Temeljni cilj Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca je rad na izgradnji…