Telemach fondacija partner sa Elektrotehničkim fakultetom

Telemach fondacija od svog osnivanja kao osnovnu preokupaciju ima programe i inicijative posvećene mladima, jačanju njihovih kompetencija kroz poticanje razvoja „soft“ vještina, profesionalno usmjeravanje i pružanje podrške obrazovnim inicijativama za primjenu savremenih tehnologija, saopćeno je…

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu nabavio 5G telekomunikacijsku opremu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu okončao je instalaciju moderne 5G opreme u laboratoriji za softverski definisane mreže na Odsjeku za telekomunikacije. Radi se o 5G opremi baziranoj na kombinaciji univerzalnog programabilnog radiokomunikacijskog hardvera i visoko…