Novi pristup u procesu planiranja za organe uprave u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo privrede TK, u saradnji sa Projektom integriranog lokalnog razvoja ILDP, zajedničkim projektom Vlade Švicarske i UNDP-a, danas je za predstavnike Tuzlanskog kantona upriličio edukaciju u svrhu predstavljanja procesa trogodišnjeg i godišnjeg planiranja za kantonalne…