Turističke agencije trpe velike štete usljed pandemije koronavirusa

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Edin Buševac ocijenio je danas da su najveću štetu u vrijeme pandemije koronavirusa pretrpjele turističke agencije i prevoznici. – Turističke zajednice će biti obuhvaćene takozvanim ‘korona zakonom’ na…