Interpol u BiH vodi istrage: Država treba uraditi više

Interpol je nedavno listu potraga za umjetninama iz Bosne i Hercegovine sa 14 proširio na 27 umjetničkih djela, iako je stvarni broj vrijednih umjetnina kojima se gubi svaki trag daleko veći, jer je Bosna i…