Mreža: Ugljenom prašinom skrivan organizirani kriminal (VIDEO)

Nesreća u rudniku Dubrave razoktrila je kriminal. Kriminal koji se prvodi uz prešutnu saglasnost rukovodilaca u koncernu Eelektroprivreda BiH. Klizanje u propast. Svima je bilo jasno da se opasnost sprema. Svima osim menadžmentu rudnika Kreka,…