Drva za grijanje u školskoj torbi (VIDEO)

Učenici Osnovne škole u naselju Vesela kod Bugojna godinama nastavu pohađaju u učionicama u kojima nema centralnog grijanja. Nedavno su učenici uz školske torbe nosili i drva za grijanje, jer su jedini izvori toplote grijalice…