Najava: NTS sistem učenja, dr. Ranko Rajović u Tuzli

Međunarodni interaktivni otvoreni cenatar d.o.o. Tuzla i Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ MIOS Tuzla u saradnji sa partnerima, 5 i 6. decembra 2018. godine, organizuju predavanje i seminar o NTC sistemu učenja koje je namjenjeno…