Više bh. sudija i tužilaca prijavljeno za diskriminaciju Srba

Devet sudija Suda BiH i šest tužilaca Tužilaštva BiH prijavljeno je za diskriminaciju Srba u procesima za ratne zločine, a u informaciji Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica navedeno je…

Program za suzbijanje diskriminacije u BiH mijenja strategiju

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će izraditi srednjoročni program za suzbijanje diskriminacije u Bosni i Hercegovini koji će obuhvatiti i program obuka za promociju i zaštitu ljudskih prava za period 2017. – 2022. godine,…

Govor Mrznje internet

U većoj mjeri aktivno djelovati protiv govora mržnje!

Rasna diskriminacija ostavlja štetne posljedice po širok krug ljudi, a evidentno je da prouzrokuje nestabilnost i u razvijenim državama. Istakli su ovo ombudsmeni BiH povodom obilježavanja Međunarodnog dana eliminacije svih oblika rasne diskriminacije, 21. marta.…

Organizacije za ljudska prava: Slovačka diskriminiše romsku djecu

Organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava kažu da Slovačka nije učinila ništa kako bi se okončala diskriminacija romske djece u obrazovnom sistemu. U zajedničkom izvještaju objavljenom u petak, Amnesty International i Evropski centar za…

Prekinuti praksu diskriminacije porodilja u FBiH!

Udruženje “Žene ženama” i članice 10 organizacija civilnog društva udruženih u “Womennet”, najavile su da će dostaviti potpisane peticije građana i informativne pamflete predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u Federaciji BiH, kojima…

Ombudsmani podsjećaju na obavezu suzbijanja diskriminacije

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine u povodu obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije, 16. novembra, podsjećaju na obavezu suzbijanja diskriminacije i pozivaju institucije, ali i pojedince, da svojim djelovanjem omoguće stvaranje uslova za jednako postupanje.…