COVID potvrde u BiH izdavat će institucije entiteta

Ministarstvo civilnih poslova će preko Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka biti pristupna točka za BiH kada je u pitanju razmjena podataka o imunizaciji, preboljenom COVID-u i rezultatima testiranja sa zemljama EU-a, dok…