CNA: Obilježena mjesta stradanja u Zvorniku, Tuzli i Srebreniku

Grupa aktivista uz podršku Centra za nenasilnu akciju u oktobru je nastavila akciju obilježavanja neobilježenih mjesta stradanja u Bosni i Hercegovini, a u proteklom periodu obilježeno je pet lokacija – Brčanska Malta u Tuzli, Omladinski…