Održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla

Danas je održana vanredna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla. Na sjednici su razmatrani izvještaji službi zaštite i spašavanja Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla o izvršenim poslovima u skladu sa Naredbama koje je donosio Gradski…

Fahrudin Solak je nezakonito potrošio više od 18 miliona maraka!

I pored navedenog upozorenja, FUCZ na čelu s Fahrudinom Solakom je nastavila primjenjivati zakonske odredbe koji se tiču izuzeća od primjene zakona Federalna uprava civilna zaštite (FUCZ) i njen direktor Fahrudin Solak su od početka…