Četiri faze života prema švicarskom psihologu

Carl Jung švicarski je psiholog i psihijatar, inače začetnik analitičke psihologije, postavio je tezu o četiri faze života, kroz koje prolazi svaki čovjek. Radi se o tome ko smo kao ljudi i šta nas motiviše.…