U Grčkoj se smanjuje broj stanovnika, povećan broj stranaca

Najnovije istraživanje u Grčkoj pokazalo je da se smanjio broj grčkih državljana, a povećala strana populacija. Rezultati istraživanja također pokazuju da starenje stanovništva općenito može imati negativne posljedice na penzioni i zdravstveni sistem te se…