Izvršeno izmještanje migrantskih porodica iz napuštenih objekata u USK

Inspektori Službe za poslove sa strancima, provodeći pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka stranaca na području Unsko-sanskog kantona, utvrdili su da na lokalitetu Bosanske Bojne, u neposrednoj blizini granice sa Republikom Hrvatskom…

BiH turizam u doba pandemije

S obzirom da su turizam i hotelijerstvo najpogođeniji sektor pandemijom COVID-19 virusa kroz serijal emisija portala banjaluka.com prikazan je uticaj pandemije na različite aktere iz ovog sektora. Sagovornici govore o tome kako su se snašli…