Naša stranka: “Ograđujemo se od glasanja Boške Ćavar”

Gradsko vijeće Grada Mostara jučer se izjašnjavalo o Odluci o isticanju obilježja na i unutar objekata Gradske uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima u većinskom vlasništvu Grada Mostara i isticanju – projiciranju slika i simbola…