Registar boraca u FBiH: Objedinjeni podaci za 97.000 korisnika prava

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević održao je radno-konsultativni sastanak s Komisijom za izradu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te s predstavnicima boračkih udruženja – JOB…

Obezbijeđena sredstva za novih 100 volontera iz boračke populacije

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica. Riječ je o usklađivanju predviđenih obaveza sa novim Zakonom o radu u Federaciji Bosne…

Stipendije za 1753 studenta i učenika iz kategorija boračke populacije

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je danas na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) konačne Rang liste kandidata iz reda boračke populacije kojima su dodijeljene stipendije ovog ministarstva.  Ukupno planirana sredstva iznose jedan…