U BiH na biroima za zapošljavanje najbrojnije žene

“Siromaštvo žena u Bosni i Hercegovini” bila je tema današnje diskusije u Sarajevu, u organizaciji Friedrich” Ebert Stiftunga” i Ženske mreže u BiH. Razlog organiziranja ovakvih događaja su, navode, podaci s terena koji govore da…