Bingo predvodi listu s najvećim brojem uposlenika u FBiH

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 08.05.2020. iznosi 507.977, od kojih 20 kompanija zapošljava 53.828 radnika. Naime, od 20 kompanija i ustanova na spisku sa najvećim brojm radnika nalaze se i privatne kompanije…

Donijeta odluka o pripajanju dvije firme Bingu

Osnivač društva “BINGO” d.o.o. export-import Tuzla, te osnivač društava “МIKА PROM” d.o.o. Tuzla i “SULE-Pharm”, d.o.o. Tuzla dana 25. maja 2020. godine donijeli odluku o namjeravanoj reorganizaciji – pripajanju ova dva društava, društvu “BINGO” d.o.o.…