Čemu zapravo služi “avionski mod” na našim mobitelima

Iako nikada nije dokazano da signal mobitela može poremetiti navigaciju aviona, to je mišljenje itkekako uvriježeno. No, šta je zapravo prava istina o “avionskom modu”? Istina oko ‘avionskog moda’ leži u radijskim mrežama na tlu.…