Završne aktivnosti na uređenju asfaltnog zastora u MZ Brčanska Malta

Grad Tuzla, putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, iz sredstava redovnog održavanja, izvodi radove zamjene oštećenog asfaltnog zastora sa uređenjem odvodnje oborinskih voda na parking prostoru u ulici Armije Republike BiH…