BiH: Državna policija od ambasada moli za vakcine

Savez Sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini uputio je molbu na adrese nekoliko ambasada da obezbijede vakcine za oko 4.000 za uposlenih u policijskim orgaima Bosne i Hercegovine. Obzirom da Vijeće ministara Bosne ne…

Arnaut od MVP BiH dobio poražavajuće podatke o troškovima ambasada

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut zatražio je ranije ove godine od Ministarstva vanjskih poslova BiH dostavu finansijskih izvještaja za tri ambasade BiH po metodi slučajnog uzorka (Beč, Berlin i Bern), za…