Prijatelj u nevolji je pravi prijatelj (POSTER)

Do sada su bili rijetki slučajevi da ljubav spoji ljute neprijatelje. Iako je poznato da se psi i mačke ne vole, oni su razbili te predrasude. Naime, tokom popodnevnog odmora ovaj pas i njegova mala…

Mame su glavne ali… Nije lako biti ni tata (FOTO)

Otac se postaje za pet minuta, oplođivanjem majčine jajne stanice, i certificira se devet mjeseci kasnije rodnim listom i pečatom nadležnog matičnog ureda. Tata se postaje desetljećima. Bez certifikata, bez pečata, tata se postaje ovako: