Petak, 7. Oktobra 2022.
Tuzlanski.ba logo

VSTV: Veliki broj sudskih postupaka protiv budžetskih korisnika

Preuzmite sliku

Ukupna vrijednost svih sporova na dan 31. 12. 2017. godine koji se vode u BiH iznosi 7.728.555.460 KM, od čega se čak 36 posto vrijednosti odnosi na sporove protiv budžetskih korisnika, a što iznosi 2.820.757.197 KM, odnosno 23 posto iznosa svih budžeta u BiH, usvojenih za 2018. godinu.

Radi se o 34.981 predmetu koji se vode pred sudovima, odnosno 29 posto od ukupnog broja parničnih predmeta u BiH.

Istaknuto je to danas na konferenciji za medije Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTVBiH) na kojoj je predstavljena „Analiza neriješenih sporova u kojima su stranke budžetski korisnici“, čiji sadržaj svjedoči o velikom broju sudskih postupaka protiv državnih institucija, a od čega se najveći broj odnosi na privredne, parnične i radne sporove, odnosno tužbene zahtjeve, pokrenute zbog neisplaćenih plaća, ili drugih zakonom zajamčenih novčanih naknada.

Naime, analizom rada sudova u 2017. godini utvrđeno je postojanje većeg broja sudskih postupaka koje građani pokreću protiv budžetskih korisnika – institucija na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, različitih ministarstava, javnih ustanova, preduzeća u većinskom entitetskom vlasništvu i jedinica lokalne samouprave u namjeri da ostvare svoja potraživanja.

Analizu realiziranu u sklopu nastojanja utvrđivanja stvarnog stanja i iznalaženja odgovarajućih rješenja na unapređenju efikasnosti i ažurnosti sudova predstavili su član Predsjedništva VSTV-a BiH Selim Karamehić i rukovoditeljica Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužitelja u BiH Ana Bilić Andrijanić.

Istaknuli su kako je analizom utvrđeno da spomenuti sporovi traju izuzetno dugo radi insisistiranja parničnih stranaka da iskoriste sve pravne lijekove, te da se veoma rijetko pribjegava zaključivanju sudske nagodbe, odnosno alternativnim načinima rješavanja sporova, a što bi doprinijelo uštedi budžetskih sredstava, vremena i uopće ukupnih resursa strana u postupku.

Kako je rečeno, prosječna vrijednost jednog neriješenog spora protiv budžetskog korisnika iznosi 80.637 KM, a pritom treba imati u vidu da se radi o iznosu osnovnog troška odnosno vrijednosti spora bez zakonskih zateznih kamata te sudskih troškova i troškova zastupanja (angažiranja advokata).

Prema podacima iz Analize, najveći broj predmeta u kojim su pokretači postupka ‘proračunski korisnici’ zabilježeni su u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu, kao i u Općinskom sudu u Zenici, te Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci, Okružnom privrednom sudu u Bijeljini i Apelacionom sudu Brčko Distrikta BiH.

Na temelju predstavljene analize, VSTV BiH je usvojilo zaključak da se javnost, budžetski korisnici i njihovi pravni zastupnici kao i državne institucije koje imaju najveći udio u spomenutoj vrsti sporova upoznaju s rezultatima analize, odnosno da se organiziraju zajednički sastanci s predstavnicima javne vlasti radi razmatranja te problematike, te pristupi iznalaženju rješenja smanjenja opterećenja sudova i budžeta u BiH.

U tom kontekstu, usvojene su i odgovarajuće preporuke kojima se pledira za promoviranje sistema sudske nagodbe te formiranju agencije za mirno rješevanje radnih sporova u FBiH, kako je to već učinjeno u RS-u.

Jedna od preporuka podrazumjeva obavezno uvođenje sistema obrade komunalnih predmeta (SOKOP-Mal) za sva javna preduzeća.

Također, planirana je i priprema zakonskih rješenja kojima bi se omogućio sistem multilateralna kompenzacije na određeno, tačno definirano razdoblje između budžetskih korisnika među sobom, te između budžetskih korisnika i trećih stranaka, čime bi se ostvarile značajne uštede novčanih sredstava i svih drugih resursa, uključujući sudove i strane u postupku. (Fena)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

   
Ključne riječi: