Nedjelja, 3. Marta 2024.
Tuzlanski.ba logo

Vlada TK usvojila Naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, aktuelne mjere produžene do 16. aprila

Preuzmite sliku

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada usvojila Naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona predložena na današnjoj sjednici štaba, a kojom se usvajaju se naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke donesene od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donesene u ranijem periodu, koje se odnose na ugostiteljske objekte i javni prijevoz, ostaju na snazi do daljnjeg. Posjete domovima za stara i iznemogla lica na području Tuzlanskog kantona obustavljaju se do daljnjeg. Do daljnjeg se nastavlja i obustava izvođenja praktične nastave za sve učenike i studente koju istu obavljaju u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona osim za studente XII semestra Medicinskog fakulteta (klinički staž).

Obustavlja se i dalje izvođenje hladnog operativnog programa u svim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama bolničkog nivoa na području Tuzlanskog kantona.

Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je zatraženo da izvrši pojačanu kontrolu poštivanja naredbe, koja se odnosi na zabranu izvođenja hladnog operativnog programa u svim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama bolničkog nivoa na području Tuzlanskog kantona, te da o obavljenoj kontroli izvijesti Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana.

Također je zatraženo da Kantonalna uprave za inspekcijske poslove predloži izmjenu zakonskih rješenja u oblasti inspekcijske djelatnosti koja bi omogućila jačanje kapaciteta navedenih institucija u kontroli provedbe epidemioloških mjera, a od Uprave i nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije Tuzlanskog kantona traži se nastavak intenzivnih aktivnosti u smislu kontrole provedbe donesenih naredbi, sa akcentom na kladionice, ugostiteljske objekte.

Pružanje specijalističko – konsultativnih zdravstvenih usluga bolničkog i vanbolničkog nivoa treba obezbjediti u skladu sa potrebama građana, uz uvažavanje ljudskih i tehničkih mogućnosti ustanova u trenutnim epidemiološkim uvjetima.

Od svih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova je zatraženo da tokom radnog procesa striktno poštuju i nadziru preporučene epidemiološke mjere, uključujući i prisustvo pacijenata na otvorenom prostoru van objekata.

Ministarstvo obrazovanja i nauke da će osigurati da se na univerzitetima, visokoškolskim ustanovama, u srednjim školama i osnovnim školama (redovne i paralelne osnovne i srednje škole) za razrede od 6. do 9. primjenjuje online model organiziranja nastave. Nastava u osnovnim školama od razreda 1. do 5. će se odvijati po ranije utvrđenom principu rada. Predškolske ustanove i ustanove za rad sa djecom sa posebnim potrebama nastavljaju sa radom.

Zabranjuje se obavljanje svih vannastavnih aktivnosti (dodatna nastava, kursevi, škole stranih jezika, treninzi u zatvorenom prostoru i sl.). Preporučuje se upotreba online alata za edukaciju, te organizovanje trenažnih procesa na otvorenom.

Zabranjene do daljnjeg ostaju i sportsko rekreativne aktivnosti u zatvorenom prostoru izuzimajući treninge i takmičenja sportskih klubova koji učestvuju u takmičenjima na kantonalnom, federalnom i državnom nivou.

Od svih javnih zdravstvenih ustanova na teritoriji Tuzlanskog kantona je zatraženo da osiguraju mogućnost uzimanja briseva na SARS-CoV-2 svih sedam dana u sedmici, u skladu sa potrebama građana, kapacitetima ustanova i procjenom higijensko-epidemioloških službi.

Preporučuje se nadležnim kantonalnim organima, kao i gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona, kao osnivačima zdravstvenih ustanova da, hitno iznađu načine finansiranja i omoguće angažovanje raspoloživih, a potrebnih zdravstvenih radnika u zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, u skladu sa sistematizacijom i potrebama ustanova, kroz raspoložive modalitete prijema u uvjetima pandemije, uz saglasnost osnivača.

Traži se od gradova i općina na području Tuzlanskog kantona da, u skladu sa naredbom o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,preuzmu dio finansiranja higijensko-epidemiološke djelatnosti u zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači (do 10 %).

Također, od jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona je zatraženo da hitno pristupe zapošljavanju potrebnog broja sanitarnih inspektora.
Preporučuje se nadležnim kantonalnim organima da obezbijede finansijska sredstva za nabavku potrošnog i drugog materijala i opreme neophodnog za okončanje procesa vakcinacije stanovništva na području Tuzlanskog kantona.

Traži se od Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja da, u saradnji sa autoprijevoznicima, razmotri mogućnost uvođenja dodatnih linija javnog prijevoza radi smanjenja epidemiološkog rizika.

Nalaže se privatnim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Tuzlanskog kantona koje obavljaju bolnički tip liječenja da u skladu sa odredbama Federalnog ministarstva zdravstva osiguraju 30% kapaciteta za smještaj COVID pacijenata.

Od medija čiji su osnivači Kanton, gradovi i općine je zatraženo da, u skladu sa mogućnostima, u što kraćem roku sačine proaktivnu medijsku kampanju koja se odnosi na popularizaciju preventivnih epidemioloških mjera i promociju vakcinacije, te istu učine dostupnom svim drugim medijima za prezentaciju.

I dalje je zabranjeno izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima na teritoriji Tuzlanskog kantona, kao i konzumacija nargile u ugostiteljskim objektima.
Ugostiteljskim objektima se preporučuje dominantno korištenje kapaciteta na otvorenom (bašte) uz poštivanje važećih epidemioloških mjera.

Nalaže se inspekcijskim organima kontrola aktivnosti u oblasti usluga PCR testiranja u javnim i privatnim ustanovama, a u smislu prijave podataka o broju dnevno testiranih pacijenata prema Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, kao i podataka o pozitivnim slučajeva nadležnim HE službama.

Od inspekcijskih organa je zatraženo i da pojačaju nadzor u provođenju važećih epidemioloških mjera i u privrednim subjektima koji zapošljavaju veći broj ljudi. Navedeno se naročito odnosi na one dijelove organizacije rada gdje dolazi do izrazitih kršenja epidemioloških mjera (dolazak na posao, odlazak, radni proces).
Od Uprave policije Tuzlanskog kantona je zatražen pojačani nadzor osoba kojima je izrečena mjera izolacije/zdravstvenog nadzora od nadležnih organa u smislu poštivanje izrečene mjere.

Naređuje se svim javnim zdravstvenim ustanovama da vrše postupak vakcinacije svih građana sa teritorije grada/općine, bez obzira na status njihovog osiguranja.
Traži se od gradonačelnika/načelnika svih lokalnih samouprava da aktiviraju rad kriznih štabova na lokalnom nivou, što se naročito odnosi na potrebu materijalne, logističke i druge podrške za realizaciju procesa masovne vakcinacije.

Također, Vlada Tuzlanskog kantona zahtijeva se od nadležnih institucija države BiH promptno djelovanje u smislu uvođenja obaveze posjedovanja negativnog PCR testa starog maksimalno 48 sati, ili dokaza o prebolovanoj bolesti ili serološkog nalaza koji to potvrđuje datumom izdavanje ne starijim od 6 mjeseci, za ulazak na teritoriju BiH, za sve strane državljane i državljane BiH koji imaju prebivalište u drugim državama.

Današnje naredbe se primjenjuju od 10.04.2021. godine, a važe do petka, 16.04.2021. godine.

 

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje