Četvrtak, 20. Januara 2022.
Tuzlanski.ba logo

Vlada TK izdvojila 7.000 KM za koncert Bijelog dugmeta u Tuzli

Preuzmite sliku

Danas je održana 38. redovna sjednica Vlade TK na kojoj je prezentovana informacija da je Vlada odobrila novčana sredstva u iznosu od 7.000,00 KM “Fantasy PRODUCTION BH” d.o.o. u cilju finansijske podrške u cilju stvaranja i ispunjavanja uslova za održavanje koncerta ”Bijelog dugmeta” koji je održan na Stadionu Tušanj u Tuzli 4.6.2016. godine.

Ostale odluke i zaključci

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti i prihvaćanju uloge domaćina NATO terenske vježbe odgovora na katastrofe „Bosna i Hercegovina – 2017”. Odukom su zaduženi Kantonalna uprava civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite da aktivno obavljaju saradnju sa Federalnom upravom civilne zaštite i Ministarstva sigurnosti BiH i poduzmu u skladu sve potrebne pripremne radnje na organizaciji vježbe i o tome obavještavaju Vladu Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu „ŠKODA FELICIJA 1,9 DGLX”, Javnoj ustanovi Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu između budžetskih korisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 780,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o izražavanju interesa za učešće u Programu saradnje EU/IPA INTERREG Programu saradnje Republike Hrvatske – Bosne i Hercegovine – Republike Crne Gore, i aplicira na Projekat za energetsku obnovu škola na području Tuzlanskog kantona.Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Tuzlanskog kantona će sačiniti spisak škola sa područja Tuzlanskog kantona koje će biti uključene u Projekat energetske obnove.

Vlada je također dala saglasnost na tekst Pred – ugovora o partnerstvu u okviru 1. poziva za projekte Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se pristupa dodjeli koncesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi “CITY CENTAR” doo Tuzla, za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara BCC, koji se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 775/1 k.o. Tuzla I, Grad Tuzla za potrebe poslovnog objekta namjene punionica flaširane pitke vode, u cilju flaširanja.

Vlada TK dala je prethodnu saglasnost na Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK o kategorizaciji turističkih mjesta na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza zaključen između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Općine Živinice, Općine Banovići, Općine Kladanj i JP “Eko-Sep” d.o.o. Živinice.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava na ime eksproprijacije zemljišta za potrebe JP “Eko-Sep” d.o.o. Živinice u iznosu od 200.000,00 KM.

Vlada donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva” u iznosu od 5.000,00 KM Društvu fizičara u Bosni i Hercegovini, Sarajevo u cilju podrške projekta za odlazak na 47. Međunarodnu olimpijadu iz fizike koja će se održati u Cirihu, u Švicarskoj, u period od 11. do 17. jula.

Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 7.000,00 KM “Fantasy PRODUCTION BH” d.o.o. u cilju finansijske podrške u cilju stvaranja i ispunjavanja uslova za održavanje koncerta Bijelog dugmeta na stadionu Tušanj u Tuzli 4.6.2016. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom raspisuje javni oglas radi popunjavanja upražnjenih pozicija članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom Rudnik soli “Tuzla” d.d. Tuzla i “Rudnici nemetala Kladanj” d.o.o. Kladanj.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave i mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa nacrtom Zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku. Informacija i Mišljenje bit će upućeni Skupštini Tuzlanskog kantona i Federalnom ministarstvu pavde.

Vlada je razriješila Komisiju za drugostepeno upravno rješavanje i imenovala novu.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za prijem medicinske sestre na određeno vrijeme.

Vlada je dala saglasnost JU Arhiv Tuzlanskog kantona za prijem uposlenika na neodređeno, puno radno vrijeme, na radno mjesto kurir – spremačica.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove TK za prijem četiri državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o radnim mjestima kantonalnog tržišno-turističkog inspektora, kantonalnog inspektora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kantonalnog inspektora rada za oblast radnih odnosa i kantonalnog farmaceutskog inspektora.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla”.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla”.

Vlada je donijela Rješenje kojim Amela Mehanovića, postavlja za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove do povratka direktora sa odsustva, odnosno do postavljenja drugog direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Muzej istočne Bosne u Tuzli, na period najduže do 60 dana.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, na period najduže do 60 dana.

Vlada je donijela Rješenje kojim se Hasib Jahić, razrješava dužnosti predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Orahovica” Orahovica Donja, Gračanica.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Nedima Nurkića za predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Orahovica” Orahovica Donja, Gračanica na period utvrđen Rješenjem od 26.4.2016. godine.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh” od 18.5.2016. godine o imenovanju Enesa Modrića, dipl.ing.šumarstva iz Banovića za direktora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh”, na period od 4 godine.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga dva kandidata – predstavnika 67% državnog kapitala za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Dioničkog društva „Konjuh” Kladanj.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Lukavac na period najduže 90 dana, saopćeno je iz Vlade TK. (Tuzlanski.ba/Foto: Avaz)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,