Ponedjeljak, 20. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Vlada FBiH: Predložene izmjene i dopune šest federalnih zakona

Preuzmite sliku

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjedinci u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila prijedloge izmjena i dopuna šest federalnih zakona. Riječ je o Zakonu o notarima, Zakonu o registraciji poslovnih subjekata, Zakonu o stvarnim pravima, Porodičnom zakonu, Zakonu o nasljeđivanju i Zakonu o zemljišnim knjigama, saopšteno je u četvrtak iz Vlade FBiH, prenosi Anadolu Agency (AA).

Izmjene i dopune su predložene s ciljem provedbe presuda Ustavnog suda FBiH koji je ocijenio da pojedine odredbe ovih šest zakona nisu usuglašene s Ustavom FBiH.

Federalna vlada utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila i nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Jedan od razloga za izmjene i dopune je što postojeći zakon predviđa uzajamnu mogućnost tijela jedinice lokalne samouprave usmjerenu ka zahtjevu za preispitivanjem odluke ili akta za koji se smatra da je neustavan ili nezakonit. U slučaju nepostizanja istovjetnog stava na nivou jedinice lokalne samouprave predviđen je postupak preispitivanja pred zakonom nepreciziranim nadležnim tijelom. Time nastaje pravna praznina koja stvara teškoće u dosadašnjoj primjeni zakona.

 • Nova rješenja popunjavaju tu pravnu prazninu i stvaraju uslove za otklanjanje eventualnih blokada u radu tijela jedinice lokalne samouprave. Prema novoj odredbi, nadležno tijelo za preispitivanje odluke vijeća, odnosno načelnika ili načelnice je tijelo koje je nadležno za nadzor nad primjenom zakona koji je povrijeđen. Ukoliko u zakonu koji je povrijeđen nije naznačeno tijelo za nadzor nad primjenom zakona, nadležno tijelo je kantonalno, odnosno federalno ministarstvo nadležno za oblast lokalne samouprave, u ovisnosti od toga je li povrijeđen kantonalni ili federalni zakon.

  Novine se odnose i na mjesne zajednice, a cilj je postizanje neophodnog minimuma jednoobraznosti na nivou FBiH, te preciznije definiranje tijela mjesne zajednice, poslova koje obavljaju, ovlaštenih podnositelja inicijative za osnivanje mjesne zajednice, sadržine akata koji se odnose na rad mjesne zajednice kao i izvora finansijskih sredstava. Zbog potrebe uvođenja veće povezanosti mjesnih zajednica s jedinicom lokalne samouprave predloženo je formiranje Kolegija mjesnih zajednica, pojašnjavaju iz Vlade FBiH.

  Federalna vlada utvrdila je nacrt Zakona o advokaturi koji uređuje advokatsku djelatnost, uslove za obavljanje advokature, prava i dužnosti advokata, prestanak prava na obavljanje advokature i privremenu zabranu obavljanja advokatske djelatnosti, advokatskog stručnog saradnika i pripravnika, advokatski ispit i stručno usavršavanje. Također, uređeni su organizacija advokature, finansiranje advokatskih komora, disciplinska odgovornost i zaštita prava advokata, advokatskih stručnih saradnika i pripravnika.

  Razlog za donošenje ovog zakona jeste definiranje kvalitetnog zakonskog okvira za obavljanje advokatske djelatnosti. Zakon o advokaturi u FBiH donesen je 2002. godine i do dana izrade ovog prednacrta je pretrpio više izmjena i dopuna.

  Na prijedlog premijera Fadila Novalića, Vlada FBiH je zadužila Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da, zbog krize uzrokovane pojavom koronavirusa i novonastalih okolnosti poslovanja, prema kreditorima pokrene inicijativu za razmatranje mogućnosti odgode provođenja Programa “Modernizacija magistralnih cesta Federacije BiH” u dijelu koji se odnosi na sanaciju tunela Crnaja na saobraćajnici Sarajevo – Mostar.

  Ovo javno preduzeće je obavezano i da izvrši dodatna snimanja intenziteta prometa naizmjeničnim propuštanjem kroz tunel Crnaja u toku simuliranog izvođenja radova, te nakon dodatnih snimanja predloži dinamiku izvođenja radova. Stupanjem na snagu današnjeg, zaključak od 10. septembra 2020. godine prestaje da važi.

  Vlada FBiH je razmatrala inicijativu za donošenje zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Pale, a kojom je tražena dopuna člana 12a. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Riječ je o članu koji uređuje izračun prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave. Vlada smatra da bi realizacija inicijative za povećanje sredstava Općini Pale i drugim jedinicama lokalne samouprave na koje bi se odnosio novi kriterij u raspodjeli prihoda uzrokavala smanjenje prihoda ostalih jedinica lokalne samouprave, što mora biti praćeno adekvatnim analizama predlagača izmjene propisa, pravne i analize efekata povećanja i smanjenja sredstava svim jedinicama lokalne samouprave i posljedicama po budžet zbog njene primjene.

  Federalna vlada je mišljenja da je navedena odredba člana 2. stav (1) tačka 1.6 Zakona o ministarskim i vladinim i drugim imenovanjima FBiH precizna, jasna i da njena provedba nije upitna, te da ne postoji potreba za njenim autentičnim tumačenjem, kako je to traženo inicijativom Elvire Mehić, predsjedavajuće Općinskog vijeća Općine Bosanska Krupa.

  Federalna vlada donijela je uredbu o izmjeni uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH kojom je propisano da period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. oktobra 2020. i traje do 30. novembra 2020. godine, a nadležna agencija dužna je završiti postupak verifikacije najkasnije do 31. decembra 2020. godine. Izmjenom uredbe omogućeno je starim deviznim štedišama da u redovnom postupku verificiraju svoja potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje, čime će biti direktno izbjegnuti troškovi po osnovu dokazivanja visine potraživanja po tom osnovu u sudskom postupku, istaknuto je iz Vlade FBiH.

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

  Ključne riječi: , , ,