Utorak, 27. Septembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Ukradeno vozilo Ministarstva pravde FBiH, šteta od 50.773 KM nije naplaćena

Preuzmite sliku

Ured za reviziju FBiH objavio je izvještaj o reviziji rada Ministartva pravde FBiH, kojeg je ocijenio pozitivnim.

U njemu je, pak, konstatirano da je na poziciji “oprema van upotrebe” evidentirana je nabavna vrijednost putničkog automobila u iznosu od 50.773 KM, koji je 2011. godine po Ugovoru dat na korištenje Zastupničkom domu Parlamenta FBiH tačnije potpredsjedniku Zastupničkog doma, a koji je po obavijesti otuđen.

“Ministarstvo je pozvalo potpisnike ugovora da izvrše primopredaju vozila koje je predmet ugovora. Zastupnički dom Parlamenta FBiH je dostavio obavijest da je vozilo otuđeno i da je prilikom otuđenja vozila došlo do otuđenja saobraćajne dozvole sa original policom osiguranja, te Ministarstvo nije bilo u mogućnosti izvršiti naplatu štete ipored toga što je vozilo bilo kasko osigurano. Ministarstvo je u skladu sa Zakonom o federalnom pravobranilaštvu predložilo Federalnom pravobranilaštvu da postupi u skladu sa članom 1. i podnese tužbu kod nadležnog suda radi naknade štete koja je nastala na imovini Federacije BiH, međutim to pravobranilaštvo je obavijestilo Ministarstvo da nisu ispunjeni uslovi za postupanje pravobranilaštva u ovoj pravnoj stvari”, kaže se u nalazu revizora, prenosi portal Radiosarajevo.ba.

Iz Ureda za reviziju naglašavaju da je potrebno poduzeti sve potrebne aktivnosti kod nadležnih institucija kako bi se riješilo pitanje otuđenog vozila, imajući u vidu rokove zastare.

“Nismo se uvjerili da je od nadležnih pokrenuta aktivnost za utvrđivanje odgovornosti za nastalu štetu. U toku revizijeupućen je dopis Pravobranilaštvu FBiH u vezi otuđenog vozila”, zaključeno je.

Također, u izvještaju se problematizira i odluka Ministarstva od 10.04.2017. godine, kojom je pokrenut postupak javne nabavke – usluga iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba i tehničke podrške pri elektronskom nadzoru.

“Tenderska dokumentacija, objavljeno je na portalu javnih nabavki, 25.04.2017. godine. Tendersku dokumentaciju je preuzelo 26 potencijalnih ponuđača, a ponudu je dostavio jedan, Opus d.o.o. Mostar, koji je bio odabran i u prethodnom trogodišnjem periodu. Odluka o izboru ponuđača donesena je 13.06.2017. godine, a naredni dan je ponuđaču dostavljeno Obavještenje o rezultatima izbora”, ističe se

Dodaju da okvirni sporazum (4.754.295 KM) i Ugovor za prvu godinu pružanja usluga (1.584.750 KM), zaključeni su 23.06.2017. godine. Napominjemo da je prethodno zaključeni ugovor za ovu vrstu usluga sa istim dobavljačem istekao 24.06.2017. godine.

“Uvidom u dostavljeni Aktuelni izvod iz sudskog registra, utvrdili smo da odabrani ponuđač nije registrovan da se profesionalno bavi informatičkom djelatnošću, a koja uključuje elektronski nadzor, koja je predmet nabavke, u skladu sa Ostalim uslovima za kvalifikaciju iz Tenderske dokumentacije (Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti), što je trebalo biti eliminatoran uslov”, zaključeno je u izvještaju. (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje